Jerne - Spangsbjerg

Områdelederen har ordet

Helle Langaa AndersenOmråde Jerne – Spangsbjerg har 3 afdelinger:
afd. Vognsbøl Børnehus,
afd. Højvangshaven,
afd. Bydelens Børnehus
 

I området arbejder vi tæt med de 3 skole- afdelinger (Cosmosskolen) der er i området. Vi har et fælles børnesyn og har udarbejdet et årshjul, således alle er bekendt med det fælles ansvar vi har, og som tager udgangspunkt i SMART Skolestart.

Aktive børn i Dagtilbud – sundere, gladere og klogere børn

I område Jerne – Spangsbjerg er der indgået samarbejdsaftale med SEPE (Sport og Event Park Esbjerg). Dette er sket på baggrund af, at vi i området har fokus på sundhed, bevægelse og idræt, og ser det som indsats vi alle store som små vil få udvikling og tidlig opsporing, af det potentiale vi hver især har.

I området tager vi afsæt i børnenes forudsætninger, og herefter bevidst at arbejde med børnenes færdigheder, således de styrket kommer videre i livet hvor bla. mange færdigheder skal bruges.

Vi arbejder i området meget med bevægelse som kommer til udtryk hver dag eksempelvis i form af de mange forskellige læringsmiljøer.

I område Jerne-Spangsbjerg tager vi også afsæt i rammen Bevæg Dig For Livet, under Esbjerg Kommune og har et forpligtende fællesskab med Jerne IF.

Dette betyder at alle fastansatte har været på efteruddannelse i ”Aktive børn i dagtilbud” – og arbejder ud fra barnets forudsætninger, for dernæst bla. at udvikle barnets kompetencer.

I alle afdelinger arbejder vi med læringsmiljøer, og læring ud fra det enkelte barn. Læring opstår bla. når vi arbejder med læreplaner, daglige oplevelser og i fællesskabet.

Vi arbejder med det tætte forældresamarbejde og tager udgangspunkt i alt det børnene kan, for hernæst at udvikle og understøtte det potentielle. Vi vægter at området er omdrejningspunkt for et velfungerende arbejdsmiljø og hvor børnemiljøet skaber trivsel og sundhed for alle børn.

Områdeleder
Helle Rohde Pedersen