Jerne - Spangsbjerg

Områdelederen har ordet

Helle Langaa AndersenOmråde Jerne – Spangsbjerg har 5 afdelinger:
afd. Tovværket,
afd. Højvangshaven,
afd. Tusindfryd,
afd. Midtbyen,
afd. Ringgården.

I området arbejder vi tæt med de 3 skole- afdelinger (Cosmosskolen) der er i området. Vi har et fælles børnesyn og har udarbejdet et årshjul, således alle er bekendt med det fælles ansvar vi har, og som tager udgangspunkt i SMART Skolestart.

I område Jerne – Spangsbjerg er der indgået samarbejdsaftale med SEPE (Sport og Event Park Esbjerg). Dette er sket på baggrund af, at vi i området har fokus på sundhed, bevægelse og idræt, og ser det som indsats vi alle store som små vil få udvikling og tidlig opsporing, af det potentiale vi hver især har.

I området sker der i det kommende år store forandringer, idet der på Stengårdsvej bygges et nyt Bydelshus, som afd. Tusindfryd og afd. Ringgården fremover er en del af. Dette betyder at de to afdelinger fusioneres, og bliver til afdeling Bydelens Børnehus. Ligeledes fusionerer afd. Tovværket og afd. Midtbyen, og flytter ud på Gl. Vardevej 97 i en ny institution, og vil fremover hedde Vognsbøl Børnehus. Ligeledes kommer Afd. SkovOasen pr. 1. oktober til vores område, det vil sige at SkovOasen bliver en del af Vognsbøls Børnehus.

Område Jerne-Spangsbjerg tager bla. afsæt i strategien omkring Active Living. Active Living er måden at bevæge sig på, fra at være inde til at bevæge sig ude, store som små. Strategien er politisk besluttet, og vi vil forsøge at udmønte den i området.

Dette betyder at alle fastansatte har været på efteruddannelse i ”Aktive børn i dagtilbud” – og arbejder ud fra barnets forudsætninger, for dernæst bla. at udvikle barnets kompetencer.

I alle afdelinger arbejder vi med læringsmiljøer, og læring ud fra det enkelte barn. Læring opstår bla. når vi arbejder med læreplaner, daglige oplevelser og i fællesskabet.

Vi arbejder med det tætte forældresamarbejde og tager udgangspunkt i alt det børnene kan, for hernæst at udvikle og understøtte det potentielle. Vi vægter at området er omdrejningspunkt for et velfungerende arbejdsmiljø og hvor børnemiljøet skaber trivsel og sundhed for alle børn.

Områdeleder
Helle Rohde Pedersen